تمامي مطالب موجود در اين سامانه از وب سايت هاي ديگر و بدون دخالت انساني جمع آوري شده , لذا تمام مسئوليت آنها بر عهده وب سايت منبع ميباشد. مطالب مغاير با قوانين جمهوري اسلامي ايران را از طريق بخش تماس با ما به ما اعلام کنيد.


تبلیغات


شاه پری نوشت

 

قناری کوچولوی من...دختر خوشگلم...پرنده ی شیطون من... نمیدونم چی شد که رفتی...چرا رفتی...

حالت خوب بود ولی یدفعه مریض شدی و رفتی...همه ی شادیمو از خونه و ازاتاقم بردی...

بعد دو سال تنهامون گذاشتی...

دیگه نیست...نمیاد با انگشتام بازی کنه و گازشون بگیره...نمیاد رو پام بشینه...

وارد اتاق میشم بدو بدو نمیاد سمتم که بهش خوراکی بدم...به ذرتا حمله نمیکنه...

بعد از ظهرا نمیاد رو بالشتم کنارم بشینه و پراشو پوش بده و بخوابه...

صبحا نمیاد موهامو بِکِشه و بیدارم کنه...با عصبانیت رو سرم پر بزنه و دلش نون بربری بخواد

جیک جیک نمیکنه...وقتی نقاشی میکشم نمیاد لا به لای رنگا راه بره...رو کتابام خراب کاری کنه...

یواشکی از بشقابم برنج برداره ...دیگه نیست که به درد و دلام گوش کنه...

یه سری میگن به مرحله ی والای عشق رسیدی و واسه تکامل بیشتر رفتی...یه سری میگن

حکمت خداست...یه سری میگن قضا و بلا بوده...

ولی چیزی که برام عجیب بود اینه که دیروز صبح داداشم گفت ممکنه هومر بمیره من ازت خواستم

براش دعا کنی و به خدا بگی مراقبش باشه...بعد اینکه رفتی، بعد ساعت 5 عصر

داداشم زنگ زد و گفت دکتر گفته هومهر زنده میمونه و حالش خوبه و 25 روز دیگه از دستگاه

میارنش بیرون...

نمیدونم به خدا شکایت کنم که مگه تو به این کوچولویی کجای دنیا رو گرفته بودی؟

یا مگه دنیا معاملست که خدا یه موجودی رو بده و یکی دیگه رو بگیره...

نمیدونم...هیچی نمیدونم...اینو میدونم که ما رو میبینی و بعد دو سال فراموشمون نمیکنی

میدونم جایی که رفتی خیلی از اینجا بهتره و داری حال میکنی واسه خودت

فقط بدون هرجای خونه یه نشونی از تو هست...خیلی دوست داشتم و دارم کوچولو ی من

دلم خیلی برات تنگ میشه و من همیشه تو قلبم یه شاه پری دارم

ورود به کانال تلگرام